Sitemize reklam vermek için yorumkat@yandex.com adresine mail atabilirsiniz
Sayfa 1/2 12 SonSon
11 sonuçtan 1 ile 10 arası
 1. #1
  ForumTAkolik
  Üyelik tarihi
  28.10.2005
  Yer
  A_L_A_N_Y_A
  Yaş
  30
  Mesajlar
  1.551
  Rep Gücü
  4381

  Standart Açıköğretim ile ilgili herşey


  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile İlgili Uyarı

  Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencilerinin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili başvurularının gecikmeden ve süresinde yanıtlanabilmesi için başvuruların Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliğine veya Açıköğretim bürolarına yapılması gerekir.
  Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarında sorulan sorular, 5846 sayılı Kanun hükümleri uyarınca telif ücreti ödenmek suretiyle hazırlatılmakta ve denetimi yaptırılmaktadır. Dolayısıyla telif hakları Üniversitemize aittir. Bu sorular, bir soru bankasında toplanmakta olup, yapılacak sınavlarda soru bankasındaki sorulardan yararlanılabilmektedir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 24. maddesi uyarınca, sorular üzerinde telif hakkı sahibi olan Üniversitemizce sorulara ilişkin başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  Sınavların güvenliği açısından, sınav esnasında cevap şıklarının alınması yasaklanmış olup, aksi davranış kopya olarak işlem görmektedir. Bu durumda cevap anahtarının istenmesi bir anlam ifade etmeyecektir. Ayrıca cevap anahtarları, telif hakkı ödenerek hazırlatılmış olan soruların ayrılmaz bir parçasıdır ve bu konudaki başvurular da değerlendirmeye alınmayacaktır.
  Aynı şekilde, cevap kağıtları sorularla doğrudan bağlantılı olduğundan, ayrıca bilgi işlem ortamında değerlendirildiğinden ve bu değerlendirmede yanılma payı bulunmadığı yargı mercilerince de onaylandığından, cevap kağıtlarının istenmesi halinde, bu başvurular da değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınav kağıtları, sadece yargı organlarında görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak istendiğinde, bu organa verilebilmektedir.
  Ayrıca, sınavlarda alınan nota itiraz mümkün olmayıp, konu ile ilgili gerekli açıklama kılavuzlarda yapılmıştır. Bu nedenle kağıdın yeniden okunması veya not yükseltilmesi amacıyla 4982 sayılı kanundan bahisle konu ile ilgili yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
  Sonuç olarak, belirtilen nedenlerle 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak başvurularda, sınav soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının ve cevap kağıtlarının istenmemesi, istenmesi halinde bu başvurunun değerlendirmeye alınmayacağı önemle duyurulur.
  Öğretim Süresi
  2547 sayılı Yasanın değişik 44. maddesi; "Açıköğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildirler." hükmünü getirmiştir. Buna göre İktisat, İşletme Fakültesi ile Açıköğretim Fakültesi lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere yedi yıl, Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programı öğrencileri dört yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Bu süreler içinde kaydını yeniletmediği için öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrenciler bu hakkı kullanmış sayılırlar.
  Bu sürelerin bitiminden sonra, öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini tamamladıkları takdirde sınavlara katılarak öğretimlerini sürdürebilmekte ancak, öğrencilik haklarından yararlanmaları mümkün olmamaktadır.
  Muafiyet
  Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadırlar. Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarında (açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakülteler dahil) daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiç bir şekilde muafiyet tanınmaz.
  Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencisi iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek, yeniden yerleştirilenler, önceki kaydını sildirmek koşuluyla, yerleştirildikleri bölüm ve programın birinci sınıfına kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilere fakültelerde daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiç bir şekilde muafiyet tanınmaz.
  Yatay Geçiş
  Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun; fakülte, bölüm ve programlar arasında yatay geçiş yapamazlar.
  Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerdeki bölüm ve programlardan, örgün yükseköğretime geçiş yapılamaz.
  Dikey Geçiş
  Açıköğretim Fakültesinin iki yıllık önlisans programından mezun olanlar, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" uyarınca ÖSYM'ce yapılan dikey geçiş sınavına katılarak örgün öğretime geçiş yapabilirler.
  ÖSYM'ce yapılan bu sınavlara son sınıfta okuyan öğrenciler ile mezun olanlar ilan edilen süre içerisinde başvurarak katılabilirler.
  Ayrıca, Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarında son sınıf öğrencisi olanlar ile bu okullardan mezun olanlar, açıköğretim sistemiyle öğretim yapan İktisat ve işletme Fakültelerine, Üniversitemizce ilan edilen koşulları yerine getirdikleri takdirde dikey geçişle kayıt yaptırabilirler.
  Başvuru ve kayıt koşulları her yıl ilan edilmekte ve bu koşulları yerine getirenler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 3. sınıfa doğrudan veya lisans öğrenimine hazırlık programına kayıt yaptırabilmektedirler.
  Staj ve Uygulamalı Dersler
  Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği önlisans, Okul Öncesi Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği lisans programları dışındaki öğretim programlarında öğrencilerimizin staj yada uygulamalı eğitim yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.
  Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü 2. sınıfında bulunan Klavye Öğretimi dersi devam mecburiyeti olmayan, ingilizce öğretmenliği lisans programında ise, 2. sınıftaki Okul Deneyimi (gözlem) dersi ile 4. sınıftaki Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi dersi (staj), Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programı 3. sınıf Okul Öncesi Eğitimde Uygulama dersi ve 4. sınıf Öğretmenlik Uygulaması dersi, devam mecburiyeti olan uygulamalı derslerdir.
  Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programına kayıt yaptıran öğrencilerin 2004-2005 öğretim yılındaki zorunlu staj süreleri Fakülte Yönetim Kurulunca 90 gün olarak belirlenmiştir. Öğrenciler Dekanlığın belirlediği staj koşullarına uymak zorundadırlar. Kendisine Dekanlık tarafından staj çağrısı gönderilen öğrenci geçerli bir mazereti yoksa, Dekanlığın belirlediği tarih ve yerde stajını yapmak zorundadır.
  Öğrenciler, turistik belgesi bulunan bir işletmede kendileri staj yeri temin ederek, Dekanlık onayıyla stajlarını yapabilirler. Turistik işletme belgesi olmayan işletmelerde yapılan stajlar geçerli değildir. Staj sonunda stajını tamamladığına dair belgeyi Dekanlığa iletmek öğrencinin sorumluluğundadır. Stajını tamamlamayan öğrenci programdan mezun olamaz.
  Staj uygulaması ile ilgili bilgiler daha sonra gönderilecektir.
  Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Önlisans Programı ikinci sınıfında okutulan klavye öğretimi dersi uygulamalı bir ders olup, amacı öğrencilere on parmak klavye kullanımını öğretmektir. Bu dersin işleyiş biçimi ve sınavları ile ilgili bilgiler bu dersten sorumlu öğrencilerin adreslerine ayrıca gönderilecektir.
  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince staj ve uygulama zorunluluğu konulan bölüm ve program öğrencileri bu çalışmalara katılmak zorundadırlar.
  Paso İşlemleri
  Paso verilmesi, ilgili belediyelerin bu konudaki kurallarına göre her ilde ayrı organizasyon yapmayı gerektirmektedir. Paso alacak öğrencilerimizin yapması gereken işlemler bağlı bulundukları büroda ilan edilecektir.
  Paso işlemleri ile ilgili öğrencilerden alınan bedelin tamamı belediyelere bandrol bedeli olarak ödenmektedir.
  Öğrenci Disiplin İşleri
  Fakültemiz öğrencilerinin disiplin işleri ile örgün öğretimdeki disiplin işleri ve uymaları gereken hususlar arasında hiçbir fark bulunmamaktadır.
  Öğrencilerimizin sınavlar, bürolar ve danışmanlık hizmetlerindeki davranışları, kılık ve kıyafetleri öğrenciye yakışır tarzda olmalıdır.
  Bürolarda, Akademik Danışmanlık Merkezinde, sınav mahallerinde veya topluca yapılan kayıt, kayıt yenileme ve diğer zamanlarda öğrenciliğe yakışmayan davranışlarda bulunanlar, eğitim ve öğretimi engelleyenler hakkında gerekli disiplin soruşturması açılacak ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
  Öğrencilerimizin Üniversite veya Fakülteyle ilgili yerlerde, AÖF bürolarında, öğrenci olduklarını unutmamaları gerekmektedir.
  Kayıt Yenileme İşlemleri
  Açıköğretim sistemiyle öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrencilerin öğretim yılı içinde yapılacak ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılabilmeleri, öğrencilik haklarından yararlanabilmeleri, kayıtlarını yeniletmeleriyle mümkündür. Başka bir deyişle, kayıt yenileme süresi içerisinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler sınavlara katılamazlar ve kaydını yeniletmediği öğretim yılında hiçbir öğrencilik haklarından (öğrenci belgesi, öğrenci durum belgesi, paso gibi) yararlanamazlar.
  Öğrenciler kayıtlarını yenilettikleri sürece her türlü öğrencilik haklarından yararlanırlar. Ancak öğretim süresi sonunda kaydını yenileten öğrenciler öğrenimlerini sürdürebilirler ise de hiçbir öğrencilik hakkından (öğrenci durum belgesi, öğrenci kimlik kartı, öğrenci belgesi, paso vb.) yararlanamazlar.
  Hangi sınıfta olursa olsun iki yıl üst üste kaydını yeniletmeyen öğrencilerin Fakülteden kayıtları silinerek ilişkileri kesilmektedir. Bu öğrencilerin takip eden öğretim yılında kayıtlarını yeniletmeleri mümkün olmadığı gibi, ÖSYS sonunda yeniden yerleştirilseler bile tüm derslerden sorumlu olarak 1. sınıftan öğretime başlamaları gerekir.
  Zorunlu nedenlerle bir öğretim yılında kaydını yeniletmeyen öğrencilerin takip eden öğretim yılında kaydını yenileterek bıraktıkları yerden öğretime devam hakları bulunmaktadır. Ancak, yukarıda açıklandığı gibi iki yıl üst üste kayıt yeniletmemek kayıt silmeyi gerektirmektedir.
  Sınava Giriş Belgesi Elinize Ulaşmadıysa
  Sınavlara en geç bir hafta kala sınav giriş belgesi eline geçmeyen öğrenciler, bağlı oldukları AÖF Bürolarına başvurarak yedek sınava giriş evrakını alabilmektedirler.
  Konu bacardi.7 tarafından (04.11.2006 Saat 23:45 ) değiştirilmiştir. Sebep: yenileme
  Allahuekber

 2. #2
  ForumTAkolik
  Üyelik tarihi
  28.10.2005
  Yer
  A_L_A_N_Y_A
  Yaş
  30
  Mesajlar
  1.551
  Rep Gücü
  4381

  Standart


  Sınavlar
  Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yıl sonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara, öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.
  Öğrenciler, okudukları sınıftaki derslerden Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ara ve yıl sonu sınavına girecekler, yıl sonu sınavında başarılı olamayanlar, başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına gireceklerdir.
  Bulundukları sınıfta başarısız olan öğrenciler, yalnızca başarısız oldukları derslerden, borçlu geçen öğrenciler ise geçtikleri sınıfın derslerinin yanında borçlu oldukları derslerden de ara, yıl sonu ve bütünleme sınavına gireceklerdir.
  Derslerin televizyondan yayınlanmasında meydana gelebilecek aksaklıklar, ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarının yapılmasını ve bu sınavların kapsamlarını hiç bir şekilde etkilemeyecektir.
  Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesi'nce yürütülmektedir.
  Öğrencilerin, ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarına hangi il, bina, salon ve hangi tarihte gireceği sınava giriş belgesiyle bildirilecektir.
  Gönderilen SINAVA GİRİŞ BELGESİ eline geçmeyen veya bu belgelerini yitirenler, sınavlardan bir hafta öncesinden başlayarak belgelerini AÖF bürolarından temin edebileceklerdir.
  Öğrenciler, kendilerine Anadolu Üniversitesi tarafından gönderilen sınava giriş belgesinde yazılı olan; sınav ili, bina, salon, sıra, sınav tarihi ve saatinde sınava girmek zorundadırlar. Sınava giriş belgesinde belirtilen yerde ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için (mazeretli bile olsalar) başka bir yerde veya zamanda telafi sınavı açılmaz. Bu nedenle, her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir. Öğrencilerin mağdur olmamaları için, mutlaka sınavlara katılmaları gerekmektedir. Sınav hakkının saklı tutulması sistem ve yönetmelik gereği mümkün olmadığından, mazeret beyan ederek başvuruda bulunanlara konu burada açıklandığından ve gereksiz yazışmaya meydan vermemek için cevap verilmeyecektir.
  Mazeretleri nedeniyle ara sınavına katılamayan öğrenciler yıl sonu veya bütünleme sınavına, yıl sonu sınavına katılamayan öğrenciler bütünleme sınavına katılabilirler.
  Öğrenciler, sınavlarda öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Öğrenci kimlik kartı olmayan öğrenciler sınavlara alınmazlar. Bu nedenle öğrenci kimlik kartını yitirenler, sınavlardan en az bir hafta önce, çalışma saatleri içinde, kılavuzlardaki açıklamalara uygun AÖF bürolarına başvuracaklardır. Başvuran öğrencilere kimlik kartları hazırlanıncaya kadar sadece sınavlarda kullanılmak üzere Sınavlarda geçerli öğrenci belgesi verilecektir. Kimlik kartı başvurusu yapmayan öğrencilere bu belge verilmeyecektir. Sınavda geçerli öğrenci belgesiyle sınava katılan öğrenciler, yeniden öğrenci kimlik kartı çıkartmak için başvuru yapmazlar ise, takip eden sınavlarda kendilerine öğrenci belgesi verilmeyeceği için, sınavlara katılamayacaklardır.
  Sınavın yapıldığı cumartesi-pazar günlerinde de bürolarımız açık tutularak öğrencilerimize, sınavlarla ilgili hizmet verilmektedir.
  Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler
  Öğrencilerin sınava girebilmeleri için yanlarında bulundurmaları gereken belgeler şunlardır;
  1. İlgili sınava ait sınava giriş belgesi,
  2. Öğrenci kimlik kartı veya tanıtım kartı, ya da bu kartlarını kaybetmiş öğrencilere AÖF bürolarınca verilen "Sınavlarda Geçerli Öğrenci Belgesi",
  3. Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb. belgeler.)
  Sınava girerken yukarıda sıralanan üç belgenin de öğrencinin yanında bulunması gerekir. Bu belgelerden birisi bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
  Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerin Sınavları
  Tutuklu ve hükümlü öğrenciler, ceza ve tevkif evlerinde sınava katılmak isterlerse, her sınav döneminden bir ay önce (Tahliye edilme olasılıkları da düşünülerek) cezaevi müdürlükleri ve ilgili savcılıklar aracılığıyla Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü' ne başvurmalıdırlar.
  Öğrencilerin, cezaevi müdürlüklerinin ve ilgili savcılıkların doğrudan, Anadolu Üniversitesi, ilgili fakülteler veya illerdeki AÖF bürolarına yaptıkları başvurular işleme alınmayacaktır.
  Öğrencilerin sınava girebilmeleri için Adalet Bakanlığından Üniversitemize gelen listede isimlerinin yer alması gerekmektedir. Listede ismi olmayan öğrenciler cezaevlerinde sınava alınmazlar.
  Allahuekber

 3. #3
  ForumTAkolik
  Üyelik tarihi
  28.10.2005
  Yer
  A_L_A_N_Y_A
  Yaş
  30
  Mesajlar
  1.551
  Rep Gücü
  4381

  Standart  Sınavlar Nasıl Değerlendirilecek, Sınıf Geçme Nasıl Olacak?
  Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür evrak kullanılmaktadır.
  Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgiişlem yöntemleri kullanılır. Cevap kağıtları optik okuyucu ile iki kez kontrollü olarak okunduğundan, değerlendirmede herhangi bir yanlışlığın olması söz konusu değildir. Sınav sonuçları kesin olup itiraz edilemez.
  Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kağıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.
  Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayarla değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir. Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır. Sınavlarda değerlendirme her ders için 100 tam not üzerinden yapılır. 100 puan, o dersin sınavında sorulan soru sayısına bölünerek, her sorunun puanı bulunur. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse her soruya eşit ağırlıkta puan verilmektedir. Doğru yanıt sayısı bu rakamla çarpıldığında, o dersin notu bulunur.
  Her dersin başarı notu; ara sınav notunun %30'u ile yıl sonu veya bütünleme sınav notunun %70'i toplanarak bulunur.
  Örnek bir hesaplama yapmak gerekirse;
  • Öğrencinin ara sınavından 70 not, yıl sonu sınavından 60 not aldığını varsayalım.
  • Ara Sınavının ağırlığı % 30 olduğuna göre,
   70 x 30 : 100 = 21
   not olacaktır.
  • Yıl sonu Sınavının ağırlığı % 70 olduğuna göre,
   60 x 70 : 100 = 42
   not olacaktır.
  Ara sınav ve yıl sonu sınavının not toplamı 21+42=63 başarı notunuz olacaktır.
  Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun 50 veya daha yukarı olması gerektiğine göre, öğrenci bu dersten 63 not aldığı için başarılı sayılacaktır.
  Ara sınavı, bütünleme sınavını da aynı şekilde etkilemekte ve bu sınavlardaki başarı notu hesabı da yukarıdaki örnekteki gibi yapılmaktadır.
  Ara sınavına girmeyen öğrenciler, yıl sonu veya bütünleme sınavına katıldıkları takdirde, aldıkları notun %70'inin, 50 veya daha fazla olması halinde bu dersten başarılı sayılırlar.
  Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok 2'sinden başarısız olanlara bir üst sınıfın dersleri verilir. 3 ve daha fazla dersten başarısız olanlar, aynı sınıfta başarısız oldukları dersleri tekrar ederler ve bu derslerin sınavına girerler. Bu öğrenciler üst sınıftan ders alamazlar.
  Allahuekber

 4. #4
  ForumTAkolik
  Üyelik tarihi
  28.10.2005
  Yer
  A_L_A_N_Y_A
  Yaş
  30
  Mesajlar
  1.551
  Rep Gücü
  4381

  Standart

  INTERNET HİZMETLERİ
  Fakültemiz, hem genel ve akademik, hem de bireysel bazda öğrencilerin kendilerine ait bilgileri izleyebilecekleri yapıda Internet hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler iki baslık altında toplanmaktadır:
  • Açıköğretim Sistemi Web Sitesi • Büro-web Sitesi

  1. Açıköğretim Sistemi Web Sitesi
  Öğrencilerimizin fakülteleri ile iletişim sağlamada kullandıkları bir ortam olan web sitemiz, [Ziyaretçiler üye olmadan, üyelerimiz ise konuya mesaj yazmadan linkleri görüntüleyemezler.Hemen ÜYE OL!] internet adresinde yayınını sürdürmektedir. Açıköğretim Sistemi Web
  sitesinde duyurulara, açıköğretim sisteminin tanıtımına, Açıköğretim e-Öğrenme Portalına, akademik danışmanlık hizmetlerine, radyo-televizyon hizmetlerine, kitap ve büro hizmetler ine, sıkça sorulan sorulara, yönetmeliklere, TV ders yayın tarih ve saatlerine, web sitesi bulunan programlara ve daha birçok önemli bilgiye erişilebilmektedir. Ayrica sitede e-posta, posta adresi yada telefon aracılığıyla bilgi edinilebilmesi için gerekli iletişim adresleri yer almaktadır.
  Sitemize, [Ziyaretçiler üye olmadan, üyelerimiz ise konuya mesaj yazmadan linkleri görüntüleyemezler.Hemen ÜYE OL!] adresinde yer alan "Açıköğretim Sistemi" seçeneğine tıklanarak erişilebilir. Önemli duyuruların ve haberlerin bulunduğu bir ortam olan Web sitemizin, öğrenciler tarafından sürekli izlenmesi önem taşımaktadır.
  Açıköğretim sistemiyle öğretim yapan iktisat, isletme ve Açıköğretim Fakülteleri'ne ait sayfalara ayrıca Anadolu Üniversitesi [Ziyaretçiler üye olmadan, üyelerimiz ise konuya mesaj yazmadan linkleri görüntüleyemezler.Hemen ÜYE OL!] internet adresindeki "Fakülteler" linkinden de erişilebilmektedir.
  Açıköğretim Web Sitemize
  http://www.anadolu.edu.tr adresinden
  ________________erişebilirsiniz.________________
  Allahuekber

 5. #5
  ForumTAkolik
  Üyelik tarihi
  28.10.2005
  Yer
  A_L_A_N_Y_A
  Yaş
  30
  Mesajlar
  1.551
  Rep Gücü
  4381

  Standart

  IV. ÖĞRENME ORTAMLARI
  iktisat, isletme ve Açıköğretim Fakültelerinin öğrencileri aşağıda sayılan öğretim ortamlarından yararlanarak öğrenimlerini sürdürebilirle

  1. Ders Kitapları
  Ders kitapları uzaktan eğitim ilkelerine uygun olarak öğrencilerimizin kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayacak şekilde hazırla n mistir.
  Üniversitemizin basımı olan ders kitaplarını kaybetmeleri nedeniyle yeni ders kitabi satın almak isteyen öğrenciler öncelikle 0-222-330 74 36 nolu telefonu arayarak istenilen kitapların stoklarımızda var olduğunu öğrendikten sonra Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının. T.C. Ziraat Bankası Eskişehir şubesindeki 40003690-5001 nolu hesabına, Tablo -4' de belirtilen bedeli yatıracaklardır. Hangi kitabi almak istediklerini açıkça belirten dilekçeye bankadan aldıkları dekontun aslini ekleyerek "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kitap Koordinasyon Birimi 26470 ESKİŞEHİR" adresine göndermeleri halinde istedikleri ders kitapları adreslerine ödemeli kargo ile gönderilecektir  2. Akademik Danışmanlık Hizmetleri
  Üniversitemiz, Akademik Danışmanlık Hizmetleri kapsamında açıköğretim sistemiyle öğretim yapan fakültelerin öğrencilerine yönelik olarak bazı dersler için yüz yüze eğitim imkanı sunmaktadır. Bu dersler aşağıdaki merkezlerde yapılmaktadır.
  Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara(Cebeci, Beş evler), Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Biga, Bilecik, Bolu, Bozüyük, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Osmangazi Üniversitesi), Gaziantep, Giresun, Hatay, iğdir, Isparta, İstanbul(Bahçelievler, Beyazıt, Haydarpaşa), İzmir, Kahramanmaraş. Karaman, Kars. Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli. Kırsehır. Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nazilli, Nevşehir, Niğde, Ordu. Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak
  Akademik Danışmanlık kapsamında yüz yüze öğretimi yapılan dersler şunlardır:
  1. Sınıf Dersleri :Genel Matematik, Genel Muhasebe, iktisada Giriş
  2. Sınıf Dersleri :Muhasebe Uygulamaları, istatistik, iktisat Teorisi
  3. Sınıf Dersleri : Maliyet Muhasebesi, Türk Vergi Sistemi, Finansal Yönetim, İngilizce
  4. Sınıf dersleri için akademik danışmanlık uygulanmamaktadır.
  Derslere ilişkin ayrıntılı programlar en geç, 2006 Aralık ayı son haftasında illerdeki AÖF bürolarında ve Internet sitemizde ilan edilecektir. Danışmanlık yapılan merkezler ve derslerin sayısında değişiklik olduğunda ayrıca duyurulacaktır.
  Akademik danışmanlık dersleri, 08 Ocak 2007 Pazartesi günü başlayıp, 31 Mayıs 2007 Perşembe günü aksamına kadar kesintisiz sürdürülecektir.
  Dersler, dini bayramlar ve arife günleri, resmi bayram günleri, ara sınavların yapıldığı günler ve Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılabilecek tatil günlerinde yapılmayacaktır. Merkezlere göre hafta içi aksamları veya hafta sonları yapılan akademik danışmanlık dersleri için hiçbir ücret alınmamaktadır. öğrenci kimliği gösterilerek dersliklere girilebilmektedir. Danışmanlık derslerine katilim zorunlu değildir. Derslere katılan öğrenciler kitaplardan ve TV programlarından anlayamadıklar! konuları öğretim elemanlarından öğrenme şansı elde etmektedir.

  3. Televizyon ve Radyo Hizmetleri
  öğrencilerimiz kitapların yanında derslerim televizyondan ve radyodan takıp ederek çalışabilmektedir. Bu yayınlarla ilgili programlar bürolarda ve internet sayfamızda ilan edilmektedir
  Derslerin televizyondan yayınlanmasında meydana gelebilecek aksaklıklar, ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarının yapılmasını ve bu sınavların kapsamlarını hiç bir şekilde etkilemeyecektir.

  3.1. Radyo ve Televizyon Yayınları
  Üniversitemizce hazırlanan radyo ve televizyon programlar!, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafından yayınlanmaktadır.
  Derslerin televizyon ve radyodaki yayınları TRT Genel Müdürlüğü ie yapılan işbirliği ile mümkün olmaktadır. Televizyon ve radyoda verilecek derslerin yıllık yayın planı, bürolarınızdan sizlere ulaştırılacaktır. Ayrıca öğrencilerimiz sözü edilen yayın programlarını ulusal gazetelerden ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Web sitesinden ([Ziyaretçiler üye olmadan, üyelerimiz ise konuya mesaj yazmadan linkleri görüntüleyemezler.Hemen ÜYE OL!]) yada http:// TV yayın.aof.edu.tr/ adresinden öğrenebilirler.
  2006-2007 öğretim yılında derslerin televizyon ve radyodan yayınlanması, programda bir aksama olmaması halinde 18 Aralık 2006 tarihinde başlayacak. 01 Haziran 2007 tarihinde sona erecektir. Aşağıda radyo ve televizyon yayınlarının yapılacağı gün ve saatler görülmektedir.
  3.2. TV Ders Programı DVD'lerinin Edinilmesi
  Radyo Televizyonda yayınlanan ders programlarının kayıtlarını satın almak isteyen öğrenciler 0-222-320 10 40 nolu telefonla veya faks ile veya [Ziyaretçiler üye olmadan, üyelerimiz ise konuya mesaj yazmadan linkleri görüntüleyemezler.Hemen ÜYE OL!] elektronik posta adresinden ön bilgi aldıktan sonra, gerekli bedeli Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının, T.C. Ziraat Bankası Eskişehir şubesi 40003690-5001 nolu hesabına yatıracaklardır. Ders programlarının kayıtları adreslerine ödemeli kargo ile gönderilecektir.

  4. Açıköğretim e-Öğrenme Portalı
  iktisat, isletme ve Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin internet üzerinde istedikleri zamanda ve istedikleri yerde ders çalışmalarını sağlayan bir dizi elektronik öğrenme hizmeti "Açıköğretim e-öğrenme Portalı" adi altında sunulmaktadır. Yi! boyunca 7 gün 24 saat Internet üzerinden ücretsiz olarak, sunulan Açıköğretim e-Öğrenme Partalında bulunan hizmetler şunlardır::
  • e-Kitap (Elektronik Ders Kitaplar!)
  • e-Televizyon (TV Eğitim Programlan)
  • e-A!ıştırma (Alıştırma Yazılımları)
  • e-Sınav (Deneme Sınavları)
  e-Danışmanlık (Akademik Danışmanlık Hizmetleri )
  • e-Sesli Kitap (Sesli Kitaplar)
  • e-Destek Hizmeti
  Açıköğretim e-Öğrenme Potalına, Anadolu Üniversitesi ([Ziyaretçiler üye olmadan, üyelerimiz ise konuya mesaj yazmadan linkleri görüntüleyemezler.Hemen ÜYE OL!]) internet adresinden "Açıköğretim Sistemi" seçeneğinde bulunan "e-Öğrenme Portalı'" bağlantısına tıklanarak erişilmektedir. Açıköğretim e-Öğrenme Potalına ayrıca, [Ziyaretçiler üye olmadan, üyelerimiz ise konuya mesaj yazmadan linkleri görüntüleyemezler.Hemen ÜYE OL!] yada [Ziyaretçiler üye olmadan, üyelerimiz ise konuya mesaj yazmadan linkleri görüntüleyemezler.Hemen ÜYE OL!] adresleri kullanılarak da doğrudan erişilebilir, öğrencilerimizin Açıköğretim &Öğrenme Potalında oturum açabilmeleri için, T.C. Kimlik Numaralarını kullanmaları gerekmektedir.
  Açıköğretim e Öğrenme Potalında, fakülte ve bolüm seçiminden sonra tüm sınıflarda okutulan derslerin listesiyle karşılaşılmaktadır. Bulunulan sınıfa göre ders seçimi yapıldığında, derse ait aşağıdaki baslıklarda açıklanan hizmetler kullanılabilmektedir (bazı dersler için bazı hizmetler bulunmamaktadır).

  4.1. e-Kitap
  Ders kitaplar! üniteler halinde Internet'te yayınlanmaktadır. Öğrenciler böylelikle, ders kitapların! taşımaktan kurtulmakta, çalışırken daha kolay not çıkarabilmektedir.

  4.2. e-Televizyon
  Öğrenciler, TRT4'te belirli tarih ve saatlerde yayınlanan ders programlarına, internet aracılığıyla istedikleri yerden ve istedikleri anda erişebilmekte bilgisayarlarına kaydettikleri TV eğitim programlarını izleyebilmektedir.

  4.3. e-Alıştırma
  Temel dersler öğrencilerin başarılarını artırmak amacıyla, bilgisayar destekli alıştırma yazılımları biçiminde Internet üzerinde yayınlanmaktadır. Bu yazılımlar yardımıyla öğrenciler bilgisayarla etkileşimli olarak kendi kendilerine ders çalışabilir, kitap ve televizyon programlarından edindikleri bilgilen pekiştirebilir.
  Alıştırma yazılımları, konu anlatımı, çözümlü sorular, örnek olaylar ve test bölümlerini barındırmaktadır. Alıştırma yazılımları sözlük, hesap makinesi, tablolar gibi yardımcı araçlarla desteklenmektedir. Daha etkili öğrenmeye olanak tanımak amacıyla sesli ve sessiz olmak üzere iki fark l i biçimde öğrenciye sunulmaktadır.


  4.4. e-Sınav
  Öğrencilerin sınavlara daha etkin hazırlanabilmeleri amacıyla, Internet üzerinden deneme sınavları uygulanmaktadır. Deneme sınavlarında öğrenciler; fakülte, bölüm ve sınıflarına göre ders seçimi yapmakta, istedikleri sınav türünde, istedikleri kadar sınav oluşturabilmektedir. Her defasında soruların rassal olarak belirlendiği bu testlerde öğrenciler, defalarca deneme sınavı yapabilir ve basari düzeyini gerçeğe yakin şekilde öğrenebilirler.

  4.5. e-Danışmanlık
  Derslerinize çalışırken, dersin akademik danışmanlarına Internet ortamında sorular sorabilirsiniz. Derse yönelik sorularınız en kısa sürede yanıtlanacaktır. Diğer öğrenciler tarafından sorulmuş soruları ve verilen yanıtları da inceleyebilirsiniz. Bu hizmet sadece e-Alıştırma hizmeti bulunan derslerde verilmektedir.

  4.6. e-Sesli Kitap
  Birinci sınıfta bulunan derslere ait ses dosyalarını Internetten indirerek, bilgisayarınızda yada MP3 çalarınızda dinleyebilirsiniz. Öğrencilerimiz bu hizmetten, başka bir is yaparken de yararlanabilirler.

  4.7. e-Destek Hizmeti
  e-Destek hizmeti Açıköğretim e -Öğrenme Potalında, oturum açma ve şifre problemleri, içerik ve yazım hataları, açılmayan bağlantılar gibi öğrencilerin karsılaştıkları teknik sorunlar yetkililere daha rahat ve hızlı biçimde iletebilmelerine olanak sağlayan bir ortamdır. Açıköğretim e-Öğrenme Potalında sunulan her hizmetin (e-Kitap, e-Televizyon, e-Sınav, e-Danışmanlık, e-Sesli Kitap) ayrı ayrı e-Destek hizmeti bulunmaktadır.
  e-Destek hizmetiyle günün herhangi bir saatinde program ile ilgili soru veya sorunlarınızı sisteme ekleyerek program sorumlularına iletebilirsiniz. Ayrıca, sistemde yer alan diğer soruları inceleyerek, karsılaştığınız veya karsılaşabileceğiniz sorunlar hakkında da bilgi alabilirsiniz.
  Allahuekber

 6. #6
  ForumTAkolik
  Üyelik tarihi
  28.10.2005
  Yer
  A_L_A_N_Y_A
  Yaş
  30
  Mesajlar
  1.551
  Rep Gücü
  4381

  Standart

  İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı (İÖLP)

  Programın Tanıtımı
  İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı (İÖLP), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine bağlı dört yıllık bir lisans programıdır. 28.02.2000 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği başlatılan bu program, halen ülkemizdeki Eğitim Fakültelerinde uygulanmakta olan örgün İngilizce Öğretmenliği Lisans Programlarına eşdeğer bir programdır. İÖLP’nin ilk iki yılı kısmen örgün (yüz yüze öğretim) son iki yılı ise tamamen uzaktan öğretim sistemi ile yapılmaktadır. 2006-2007 öğretim yılında, yüz yüze öğretim yalnızca Eskişehir ilinde devam edecektir. Öğrenciler III. ve IV. sınıfı diledikleri ilde devam etme hakkına sahiptir.

  Uzaktan Öğretim Sistemine Dayalı İÖLP'nı Ortaya Çıkaran Gerekçe
  Ülkemizde 1982 yılından itibaren öğretmen yetiştirme görevini üstlenen eğitim fakülteleri bir yandan sistemin ihtiyacı olan öğretmenlerin yetiştirilmesine katkı sağlarken diğer yandan gerek nicel gerekse nitel yönden istenilen düzeye ulaşmakta zorlanmıştır. Bunun sonucu olarak bazı alanlarda ihtiyaçtan fazla öğretmen yetiştirilirken, İngilizce öğretmenliği gibi bazı alanlarda ihtiyaç duyulan sürede karşılanması mümkün olmayan öğretmen açığı ortaya çıkmıştır.
  Bunun yanı sıra sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim uygulaması sonucu, 4. ve 5. sınıflara yabancı dil dersinin konulmasıyla var olan İngilizce öğretmen ihtiyacı daha da artmıştır. Bütün olanakların kullanılmasına karşın İngilizce öğretmeni ihtiyacının karşılanamaması MEB’lığını yeni arayışlara yöneltmiştir. Bu nedenle MEB ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi AÖF işbirliği ile “İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Projesi” hazırlanmış ve ilgili protokol imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
  Ülke gerçekleri göz önüne alındığında kaliteden ödün vermeden istenilen sayıda ve en kısa sürede İngilizce öğretmeni yetiştirilebilmesi için en rasyonel çözümün uzaktan öğretim sistemi ile yapılacak eğitim programı olduğuna karar verilmiştir.
  1982 yılında 2809 sayılı yasayla, uzaktan öğretimi ülke düzeyinde merkezi biçimde yürütmek üzere kurulmuş olan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İngilizce öğretmeni yetiştirme misyonunu Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa başlatılan “İngilizce Öğretmeni Lisans Programı”yla gerçekleştirme olanağı bulmuştur.

  İÖLP'nın Yasal Dayanağı
  İÖLP 1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Eğitim Fakülteleri Lisans Programları ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Kararları Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  İÖLP'nın Amacı
  İÖLP’nin temel amacı ülkemizin ihtiyaç duyduğu İngilizce öğretmenlerini, eğitimin kalitesinden ödün vermeden ve uygun maliyetlerle istenilen sayı ve nitelikte yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda İÖLP’ye kayıt yaptıran öğrenciler, lisans düzeyindeki dört yıllık öğretimlerini başarıyla bitirdiklerinde “İngilizce Öğretmeni Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar. Söz konusu bu kişiler MEB’lığının mevzuat hükümlerine göre ihtiyaç oranında İngilizce öğretmeni olarak atanırlar.
  İÖLP’ye kayıt yaptıran öğrenciler dilerlerse ilk iki yılı başarıyla tamamladıktan sonra kayıtlarını sildirmek koşuluyla “Önlisans Diploması” almaya hak kazanabilirler. Önlisans diploması alan öğrenciler veya Önlisans Diploması almayıp üçüncü sınıfa (alttan dersi kalmamak koşuluyla) başarıyla geçen öğrenciler, isterlerse öğretmen olarak mezun olmamalarına karşın, ihtiyaç nispetinde okul ve kurumlarda ücret karşılığında İngilizce okutma görevi alabilirler.
  Allahuekber

 7. #7
  ForumTAkolik
  Üyelik tarihi
  28.10.2005
  Yer
  A_L_A_N_Y_A
  Yaş
  30
  Mesajlar
  1.551
  Rep Gücü
  4381

  Standart

  Büro Adres ve telefonları
  Adana
  Ziyapaşa Mah. 25. Sok. No: 2/A İmren Apt. Zemin Kat (Ortadoğu Hastanesi Yanı) Seyhan 322 457 83 49
  Adıyaman
  Turgutreis Mah. İstiklal Cad. Eski PTT Yanı No: 32/B 416 213 76 64
  Afyon Dervişpaşa Mah. Atatürk Cad. No: 65 (Devlet Hastanesi Karşısı) 272 213 27 28
  Ağrı
  Özel İdare İşhanı Kat: 4 472 215 52 74
  Amasya
  Hacılar Meydanı Mah. H. Nihal Atsız Cad. Sarıköşk Apt. No: 53/9
  358 212 28 61
  Ankara
  (Cebeci) Cemal Gürsel Bulvarı Kutlugün Cad. Sevil Sok. No: 16/9 Cebeci 312 362 23 71 362 87 49
  Ankara
  (Anıttepe) Anıttepe Mah. Kubilay Sok. No: 18/9 Tandoğan 312 231 75 55
  231 75 56 231 75 57
  Ankara
  (Aydınlıkevler) İrfan Baştuğ Bulvarı Şehit Mustafa Baş Cad. Gence Apt. No: 5/B-C Aydınlıkevler 312 318 41 27 318 32 95
  Antalya Altındağ Mah. 161. Sok. No: 9 (Güllük Ring Oteli Arkası)
  242 248 44 36
  Artvin Cumhuriyet Cad. Türkocağı Sok. No: 12 Kat: 1 466 212 72 27
  Aydın Cumhuriyet Mah. Çine Cad. No: 24/A 256 214 63 99
  Balıkesir Atatürk Mah. Bandırma Cad. No: 36 266 245 38 36
  Bilecik Anadolu Üniversitesi Bilecik Meslek Yüksekokulu Gülümbe Kampüsü 228 216 00 59
  Bingöl Yenişehir Mah. Eski Hastane Cad. Balkent Apt. No: 18/C 426 214 26 17
  Bitlis Bitlis Meslek Yüksekokulu Zemin Kat Hüsrevpaşa Mah. Milli Egemenlik Cad. 434 228 51 58
  Bolu Karaçayır Mah. Panayır Sok. İtfaiye Arkası 374 217 00 21
  Burdur Burç Mah. Kışla Cad. No: 33/A (Ziraat Odası Karşısı)
  248 233 66 84
  Bursa Fethiye Mah. Mudanya Cad. No: 327 Solukçu İş Merkezi Zemin Kat (Hamitler-Fethiye Ray İstasyonu Karşısı) Nilüfer 224 242 16 17
  Çanakkale Cevatpaşa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Nergis Apt. No: 3/1 (Büyük Truva Oteli Karşısı) 286 212 83 95
  Çankırı Yeni Mah. İsmail Hakkı Karadayı Cad. Sevgi Apt. No: 2/C
  376 212 20 59
  Çorum Karakeçili Mah. Azap Ahmet Sok. 70. Yıl Cumhuriyet Özel İdare Kültür Sit. Kat: 2 No: 110 364 213 19 90
  Denizli Lise Cad. 1322. Sok. No: 16 258 263 48 05

  Diyarbakır M. Akif Ersoy Cad. Eğitim Durağı (Gima Karşısı) 21010 Şehitlik 412 226 48 72
  Edirne Eski İstanbul Cad. Bakkal Eyüp Çeşme Sok. Geçit Apt. Zemin Kat No: 2-3 284 213 06 61
  Elazığ Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 124/D (Karayolları Karşısı) 424 233 18 48
  Erzincan Atatürk Mah. Nerim Tombul Cad. 365. Sok. No: 7/1
  446 223 72 97
  Erzurum Aşağı Yoncalık Mh. Şahbender Sk. Taş Ambar Karşısı Pirimoğlu Apt. No:1 25100 442 213 13 23
  Eskişehir Yunusemre Cad. No: 2/A 222 221 99 64

  Gaziantep Kavaklık Mah.Kavaklık Cad. No:8 2706 Şahinbey
  (Mehmetçik İlköğretim Okulu Karşısı) 342 336 62 29
  Giresun Nizamiye Mah. Laçin Sok. No: 68 454 212 55 99
  Gümüşhane Hasanbey Mh. Cumhuriyet Cad. No:104 Zemin Kat 456 213 59 75
  Hakkari Bulak Mah. Kayacan Cad. Özel İdare İşhanı Zemin Kat 438 211 01 46
  Hatay Ürgenpaşa Mah. Şehit Mehmet Duran Cad. Tuba Apt. No: 17/A (Ticaret Lisesi Karşısı) 326 221 65 38
  Isparta Turan Mah. Eski Sümerbank Cad. Mülk Apt. No: 16/1 246 232 86 79
  İçel (Mersin) Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Bulvarı Tunca Sitesi B Blok No: 29/A 324 328 97 88
  İstanbul
  (Aksaray) Cerrahpaşa Cad. Sancaktar Müezzin Sok. No: 2 Aksaray 212 632 77 77 632 75 75 632 78 41 632 78 42
  İstanbul
  (Beşiktaş) Süleyman Seba Cad. Refik Osman Top Sok. No: 2 Beşiktaş 212 260 95 14 261 35 41
  İstanbul
  (Kadıköy) İstiklal Mah. 19 Mayıs Cad. Erkul Apt. No: 3/1-2 Ümraniye 216 344 20 35
  329 23 37
  İstanbul
  (Şirinevler) Bahçelievler Mah. Talatpaşa Cd. Udi Nevres Sk. Gül Apt. No:9 Bahçelievler 212 442 26 82 442 26 87
  İstanbul
  (Kartal) Atalar Mah. Beyaz Köşk Cad. Sebil Sok. No: 3 Kartal
  216 389 47 51 387 51 74
  İzmir
  (Konak) Mithatpaşa Cad. No: 520 Yalı Durağı Konak 232 441 92 45
  489 97 72
  İzmir
  (Bornova) Mansuroğlu Mah. Dumlupınar Cad. 269/3-4 Sok. No: 5 Avrupa-2 Apt. Zemin Kat Bornova 232 348 31 12
  Kars Pazar Cad. Atakent Sitesi A Blok Kat: 1 No: 1 474 212 38 53
  Kastamonu Özel İdare Müd. Hizmet Binası Cebrail Mah. Coruk Sok. Kat: 1 No: 6 366 212 51 39
  Kayseri Gevhernesibe Mah. Salihavgunpaşa Cad. Gök Sok. Bursalı Apt. No: 6/A Kocasinan 352 222 62 06
  Kırklareli Karakaş Mah. 100. Yıl Cad. No: 22/A 288 212 01 42
  Kırşehir Yenice Mah. Atatürk Bulvarı Serhat Apt. A Blok Zemin Kat No: 11 386 212 43 73
  Kocaeli Karabaş Mah. Cengiz Topel Cad. Şehit Musa Sok. No: 19 İzmit 262 321 83 45
  Konya Anıtalanı Şıhsadrettin Mah. Amberreis Cad. Funda Apt. No: 5/C
  332 322 43 42
  Kütahya Servi Mah. Okur Sok. Katre Apt. A-2 Blok Zemin Kat
  274 223 92 61
  Malatya Hacıapdi Mah. Zapçıoğlu Cad. Şahin Apt. Zemin Kat No:48
  422 212 99 44
  Manisa Topçu Asım Mah. İzmir Cad. No: 210/A 236 238 52 97
  K. Maraş Bahçeli Evler Mah. Trabzon Bulvarı Hasel Apt. Zemin Kat No:3 344 231 81 71
  Mardin Kültür Cad. Kültür İşhanı No: 1-2-3 (Karayolları Arkası) Yenişehir 482 212 28 07
  Muğla Emir Beyazıt Mah. Turgutreis Cad. No: 7 Seyfi Ülkümen Apt. Kat: 1/3 (Zeybek Sineması Yanı) 252 212 43 06
  Muş Hürriyet Mah. 19. Sk. İnci Kent Koop. Kat:1 No:1 (Sanat Okulu Motor Bölümü Arkası) 436 212 75 19
  Nevşehir Yeni Mah. Lale Cad. No: 2/D (Belediye Karşısı) 384 213 83 52

  Niğde Çayır Mah. Yuva Sok. Kahraman Apt. No: 5-6 388 232 13 80
  Ordu Düz Mah. Santral Sok. No: 6 452 223 42 53
  Rize Eminettin Mah. Atatürk Cad. SSK Müdürlüğü Karşısı Akçaylar Apt. Kat: 1 464 214 16 76
  Sakarya Cumhuriyet Mh.Tül Sk. No:6 54050 264 278 38 10
  Samsun Saitbey Mah. Ruşen Sok. No: 12/B 362 432 71 12
  Siirt Bahçelievler Mah. Şehit A. Gaffar Okkan Cad. Bilim 4 Apt. Zemin Kat 484 223 13 27
  Sinop Yeni Mah. Yüksek Kaldırım Sok. No: 37/4 368 261 59 42

  Sivas Çayyurt Mah. Mevlana Cad. Güzelevler Apt. Zemin Kat No: 11
  346 223 91 10
  Tekirdağ Yüzüncüyıl Mah. Gökemre Sok. Bulvar Apt. No: 3/A
  282 260 27 20
  Tokat Gülbaharhatun Mah. H. Hasan Sok. Cumhuriyet Apt. No: 9 (İl Kütüphanesi Karşısı) 356 212 23 60
  Trabzon İnönü Mah. Yavuz Selim Bulvarı Cumhuriyet Apt. No: 283/A 462 230 64 97
  Tunceli Moğultay Mah. Dr. Mehmet Kahraman Cad. Güntuncer apt. Zemin kat 62000 428 212 50 44
  Ş. Urfa İpekyol Mah. Gazi Sok. Gül Sitesi A Blok Zemin Kat 17 Nolu İşyeri 414 313 29
  Uşak Ünalan Mah. Yiğit Sok. No: 10 Erdem Apt. 276 223 20 50
  Van Şerefiye Mah. Mareşal F. Çakmak Cad. Hüseyinoğlu Apt. Zemin Kat No: 5 (Kültür Sarayı Çapraz Karşısı) 432 216 02 05
  yozgat Atatürk Cad. Terminal Arkası Avşar Sitesi No: 1 354 212 76 93
  Zonguldak Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. (Eski TTK İdari ve Resmi İşler Binası) 372 253 55 77
  Aksaray Meydan Mah. Cumhuriyet Bulvarı(30 metrelik yol üzeri) Şelale Apt. B Blok Zemin Kat No: 104/A 382 212 91 26
  Bayburt Cumhuriyet Cad. Pönserek Sok. Bilsen Apt. No:2/B (Bayburt İlköğretim Okulu Yanı) 458 211 31 07
  Karaman Cumhuriyet Mah. Eğitim Araçları Binası Kat: 2 338 214 79 22
  Kırıkkale Çalılıöz Mah. 4. Sok. Yıldız Apt. No: 1/D 318 224 74 26
  Batman Kültür Mh. Mahatma Gandi Bulvarı No:30/F Dubai İş Merkezi Zemin Kat (Vakif İlköğretim Okulu yanı) 488 214 13 85
  Şırnak Cumhuriyet Mah. Şırnak İş Merkezi Kat 3 No: 310 486 216 41 61
  Bartın Kemerköprü Mah. 1 Nolu Çevreyolu Akmazlar Pırlanta Sitesi B BLok No: 5-6 378 228 40 12
  Ardahan Karagöl Mah. Lise Cad. Kayatürkler Apt. No:01 75000 478 211 59 61
  Iğdır Söğütlü Mah. Şamil cad. Kültür sok. no:10/A Polisevi Karşısı (Nilay Dersanesi Altı) 476 226 21 79
  Yalova Bahçelievler Mah. Fatih Cad. Eczacı Sok. No: 7/1 (Zemin Kat) 226 811 08 90
  Karabük Valilik Konağı Zemin Kat No: 18 370 415 35 32
  Kilis Yaşar Aktürk Mah. Hacı İlyas Sok. No: 4/A 348 822 18 56
  Osmaniye Alibeyli Mah. Dr. Ahmet Alkan Cad. Kale İşhanı Kat: 1 No: 16 328 813 47 97
  Düzce Abant İzzet Baysal Üniversitesi Konuralp Kampüsü Teknik Eğitim Fakültesi Zemin Kat 380 541 40 66

  Lefkoşa Bedrettin Demirel Cad. No: 101 392 227 87 86
  Konu bacardi.7 tarafından (05.11.2006 Saat 00:39 ) değiştirilmiştir. Sebep: font büyük olmus :D
  Allahuekber

 8. #8
  ForumTAkolik
  Üyelik tarihi
  28.10.2005
  Yer
  A_L_A_N_Y_A
  Yaş
  30
  Mesajlar
  1.551
  Rep Gücü
  4381

  Standart

  ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ


  Allahuekber

 9. #9
  ForumTAkolik
  Üyelik tarihi
  28.10.2005
  Yer
  A_L_A_N_Y_A
  Yaş
  30
  Mesajlar
  1.551
  Rep Gücü
  4381

  Standart

  SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE


  Herhangi bir üniversitenin örgün bölümlerinde okuyan öğrenciler ve örgün eğitim mezunları, gerekli koşulları yerine getirerek Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)’na tekrar girmeden, aynı zamanda Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans ve ön lisans programlarına da kayıt yaptırarak farklı bir alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadır.

  Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir örgün Meslek Yüksekokulu programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programlardan mezun olanlar ise istedikleri takdirde, okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
  • Ev İdaresi,
  • Sosyal Bilimler,
  • Halkla İlişkiler,
  • Mahalli İdareler,
  • Dış Ticaret,
  • Muhasebe,
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği,
  • Bankacılık ve Sigortacılık,
  • Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
  • İlahiyat ve
  • Veteriner Sağlık ve Tarım Önlisans
  programlarının birinci sınıfına;

  Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir örgün lisans programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programlardan mezun olanlar ise istedikleri takdirde, okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere
  • Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinin
   • İktisat,
   • Maliye,
   • Kamu Yönetimi,
   • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
   bölümlerinden birine,
  • İşletme Fakültesinin İşletme Bölümüne veya
  • Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarının birinci sınıfına;
  Kız Meslek Liselerinin;
  • Çocuk Gelişimi,
  • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi,
  • Çocuk Gelişimi ve Bakımı
  bölümünden mezun olup, Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir örgün lisans programlarında kayıtlı öğrenciler veya bu programlardan mezun olanlar istedikleri takdirde, okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere,
  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği
  bölümünün birinci sınıfına başvurabilirler.
  Allahuekber

 10. #10
  Acemi Yorumcu cold_hot_35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  27.02.2005
  Yer
  Türkiye / İzmir
  Yaş
  31
  Mesajlar
  146
  Rep Gücü
  254

  Standart

  Allahım . İşletme fakültesini kazasız belasız hayırlısı ile bi bitirsem

Sayfa 1/2 12 SonSon

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •